In maart 2016 heeft het MKB Innovatiehuis samen met de partners GreenBrains en Cumela een themabijeenkomst rondom precisielandbouw voor loonwerkers georganiseerd. Geïnspireerd door de informatie en gedreven door zijn eigen kennis en ervaring op dit gebied, ging Yannick Smedts van Fleuren Boomkwekerij in Baarlo aan de slag deze techniek verder uit te bouwen en de verbinding op te zoeken. Samen met Innovatiehuis MKB, GreenBrains/Citaverde en enkele telers uit de buurt gaan ze binnenkort starten met een pilot, waarbij precisielandbouw ingezet wordt om niet alleen de opbrengst fors te verhogen, maar ook gezamenlijk op te trekken deze techniek verder onder de aandacht te brengen in de sector.

Precisielandbouw voor een betere opbrengst
Precisielandbouw heeft betrekking op het digitaal meten van bijvoorbeeld de bodemkwaliteit van akkers en het in kaart brengen van deze gegevens. Zo kan de loonwerker en/of de boer beter zicht krijgen op de omstandigheden waaronder groenten, bomen en gewassen kunnen groeien. Ook bij de bemesting en beregening kan men dan meer maatwerk leveren op akkers. Daardoor kan de opbrengst toenemen. Zo wordt nu zo’n 55 ton aardappelen gewonnen op 1 hectare. In theorie kan dat wel oplopen tot zo’n 135 ton zijn per hectare. “Wereldwijd staat Nederland goed bekend om zijn opbrengst in de aardappelsector, maar als je bedenkt dat dit nog zo veel beter kan, wordt het inzichtelijk dat ook voor andere sectoren deze techniek veel kan betekenen”, aldus Yannick.

Fleuren Boomkwekerij is een voorloper op het gebied van precisielandbouw en heeft al vele succesvolle ervaringen opgedaan. Ze willen dit nu in een pilot met andere telers onder de aandacht gaan brengen en verder uitbouwen. Samen met loonbedrijf Maas BV te Kessel hebben ze een opbrengstmeter aangeschaft, de Yieldmaster PRO, waarmee ze precies kunnen zien op welk stuk grond de aardappels het beste groeien. Yannick legt uit: “Als je weet dat op verschillende stukken grond de aardappels beter groeien, dan kun je gericht gaan bemesten en zo de opbrengst stimuleren. Maar het is ook beter voor het milieu, omdat je minder uitspoeling van de meststoffen krijgt”. Naast het verfijnen van de voormetingen voor hun eigen velden, willen ze ook vooral de regio meetrekken. “Dit is nog maar het begin. Bedrijven, groot en klein, kunnen zien dat het de investering waard is. Iedereen kan met deze techniek efficiënter te werk gaan en zo allerlei voordelen eruit halen”, vertelt Yannick.

Doe mee met de pilot!
Op dit moment is er al 1 teler aangesloten bij het project, maar we zien graag een grotere groep van minimaal 5 telers. Hij roept dan ook al zijn collega-aardappeltelers uit de regio Echt – Venray op om zich aan te sluiten, zodat we voor de start van het rooiseizoen dit jaar (eind augustus) kunnen beginnen met dit innovatieve project. Voor meer informatie en aanmelden: info@innovatiehuismkb.nl

Innovatieve oplossingen voor de toekomst
Naast deze pilot is het bedrijf ook op andere innovatieve manieren bezig precisielandbouw in de praktijk te brengen. Zo zijn ze aan het kijken of het mogelijk is om weerstations goedkoper te maken, zodat het aantrekkelijk wordt om er een op ieder veld te plaatsen. Ook werken ze aan een app voor de tuinbouwsector, waarmee je ter plekke op het veld alle relevante data kunt raadplegen.