3D en de toekomst van úw bedrijf

  • juli 17, 2014
  • Nieuws
  • 0 Comments

Zo’n 80 ondernemers verzamelden zich op 3 juli jl. in het Spark Tech Lab in Weert. Ze werden hier uitvoerig bijgepraat over de trends en ontwikkelingen op het gebied van 3D-printing, technologie, ontwerp en business modellen. Welke kansen liggen er voor ondernemers in de regio? Wat is nodig om die kansen om te zetten in business? Deze en vele andere vragen kwamen aan bod. De bijeenkomst werd georganiseerd door Innovatiehuis MKB Keyport 2020, Make Tech Platform, CITAVERDE college, United Brains en de Kamer van Koophandel.

Het is tegenwoordig 3D dat de klok slaat. De opmars van 3D-printtechnieken lijkt niet meer te stuiten. In architectuur, auto- en medische industrie, elektronica, militair, design, luchtvaart, entertainment, medical, noem maar op. De mogelijkheden zijn eindeloos. Printtechnieken worden alsmaar beter en de variëteit in materialen neemt toe. Voor ondernemers is het daarom belangrijk te weten wat 3D printen is, wat de (on) mogelijkheden zijn, en wat het voor hun bedrijf kan betekenen. De ondernemers werden op hun wenken bediend. De bijeenkomst werd geleid door Archi Leenaers, voorzitter Innovatiehuis MKB Keyport 2020.

Reacties van ondernemers

Een rondje onder een aantal ondernemers leert dat ze enthousiast zijn. Rolf Bakker is freelance ondernemer en zelf al volop bezig met 3D, onder meer als adviseur van de gemeente Heerlen en start-ups. Hij herkent het verhaal van Bellemakers, de beweging van lowtech naar midtech. “Voor veel ondernemers is 3D nog een ver van mijn bed show, maar het feit dat ze hier in grote getale aanwezig zijn, is hoopgevend. De mogelijkheden worden steeds concreter, en omdat de investeringen aan de onderkant relatief laag zijn, zijn er volop mogelijkheden om 3D-technologie uit te proberen.” Peter Princen, eigenaar van Tal Techniek is vooral nieuwsgierig. “Ik maak nu voor het eerst kennis met 3D, ik heb nog nooit een 3D-printer van dichtbij gezien! Deze bijeenkomst ervaar ik als leerzaam. Of ik zelf deel zou nemen aan een community, dat weet ik nog niet. Zoiets staat of valt met de bereidheid van de deelnemers om kennis te delen.”Charlotte Molenaar, Account Specialist bij Broekman Group in Rotterdam is naar het zuiden afgereisd om meer te weten te komen over de mogelijkheden van 3D-printing. 3D leeft hier veel meer dan in de Randstad, geeft ze aan. Broekman is een wereldwijd opererende logistiek dienstverlener. We willen nu een 3D-printer aanschaffen en we zijn benieuwd naar de kansen. Ik hoop hier meer achtergrond te krijgen, vooral in de workshop over business modellen.”

Sterke marktgroei

Willem Bellemakers (Compenij) maakte een 3D-printing scan voor de regio waarbij hij op zoek ging naar business cases voor de regio. Bellemakers is ervan overtuigd dat 3d-printing de wedstrijd ingrijpend zal veranderen. “Vrijwel elke industrie kent producten die geprint kunnen worden. Weliswaar is de kwaliteit nog niet altijd goed en ook grotere oplagen zijn nog moeilijk. Maar duidelijk is dat dit niet te stoppen is. Als je kijkt naar de markt, dan zie je dat de bovenkant, de hightech, wordt beheerst door een handvol grote leveranciers, die goed zijn voor 80% van de omzet. Een paar honderd kleine leveranciers zitten aan de onderkant van de markt. Het middenveld is nog niet goed inzichtelijk, terwijl hier wellicht de kansen voor het MKB liggen. De omzet stijgt elk jaar significant, vooral in hightech equipment. In 2014 met 35%. De markt groeit naar meer dan 200 miljard, bij slechts 2% van de wereldproductie.”

Veel kansen én veel uitdagingen

De marktgroei is niet verwonderlijk als je kijkt naar de voordelen van 3D-printing.  Willem Bellemakers somt ze op: “Een  bedrijf als GE Aerospace maakt van 3D-technologie gebruik vanwege de lagere kosten, grotere designvrijheid, het elimineren van complexe assemblage en optimalisatie van geometrie wat leidt tot minder koolstofafzetting en minder onderhoud. BMW noemt als voordeel dat het in zeer korte tijd van prototype tot testmodel en specials kan ontwikkelen, en dat componenten complexer mogen zijn. Uitdagingen zijn er echter ook nog voldoende. Voor serieproductie zijn nu nog honderden machines nodig, er is nog te veel nabewerking nodig, er is onvoldoende aanbod in materiaal en de kwaliteit is niet constant. Wat de markt dus echt nodig heeft zijn lagere machinekosten, verhoging van de capaciteit, lagere materiaalkosten en betere kwaliteit van materiaal en proces.”

Toegevoegde waarde 3D-printing heeft een grote toegevoegde waarde in verschillende onderdelen van het ontwerpproces. Jeroen Op ten Berg legt uit: “In de analysefase, door een onderdeel 3D te printen, kun je de werking van bijvoorbeeld een scharniertje al testen, of patentdiscussies aangaan. In de creatiefase kun je vorm en kleur al zichtbaarder maken, hoe ligt het product in de hand, hoe voelt het aan? Werkt het zoals we verwachten? Hier helpt een low budget printer je al een eind op weg. In de realisatiefase wil je de werkelijkheid benaderen, daar gaat het om detaillering en presentatie en heb je een high-end printer nodig.” “3D-printing heeft de reputatie duur te zijn,” aldus Jeroen Op ten Berg, “maar uiteindelijk kun je er veel kosten mee voorkomen. Je kunt tenslotte in korte tijd een daadwerkelijk model laten zien waarmee je kunt aantonen hoe het product zich gedraagt, of het werkt en of het op de juiste manier wordt gebruikt.”

Kansen voor de regio

Willem Bellemakers geeft de ondernemers het advies actief naar kansen te zoeken. “Verplaats je in je klant en vraag je af wat 3D zou kunnen betekenen voor jouw klanten. Werk samen met engineers en ontwerpers, mensen die out-of-the-box kunnen denken. Soms weten klanten nog niet dat de mogelijkheden bestaan en kun je ze helpen. Maar kijk ook naar je eigen producten, wat kan 3D betekenen in eigen productontwikkeling?” Ik zie twee kansen voor deze technische regio,” stelt hij vast. Op de eerste plaats een eigen 3D regio printer, die een maximale flexibiliteit biedt. De focus ligt hier op machinebouwers en engineering bureaus. De tweede kans is het opzetten van communities van gelijkgezinden; engineers, ontwerpers, architecten. Maximale inzet van bestaande technologie, snel leren kennen van designmogelijkheden en snel geld terug verdienen, dat zijn de leidende principes.”