Over ons

Slim aan de slag met het Innovatiehuis MKB Keyport 2020
Het Innovatiehuis wil het innovatievermogen van het MKB in de maakindustrie, logistiek, retail, leisure en agrobusiness vergroten. Innovatie is essentieel voor het MKB. Door innovatie te stimuleren, wordt de economische kracht van de regio versterkt en werkgelegenheid behouden of zelfs vergroot.

Innovatiehuis MKB Keyport 2020
Het Innovatiehuis is een samenwerkingsverband tussen bedrijfsleven, onderwijs en overheid in de regio Keyport 2020. De zeven gemeenten in Midden-Limburg werken in dit verband samen aan hun economische ontwikkeling. Bij het Innovatiehuis is tevens de gemeente Peel en Maas in Noord-Limburg als partner aangesloten.
Bekijk de video
Top Technologie
Keyport 2020 maakt deel uit van Brainport 2020. Deze regio kent al een sterke positie als technologische topregio en wil in 2020 bij de top 3 technologie regio’s in Europa staan. Kennisontwikkeling en kennisdeling is daarbij van groot belang. Daarom wordt in Brainport 2020 de tripartite samenwerking tussen bedrijfsleven, onderwijs en overheid sterk gestimuleerd. Keyport geeft voor Midden-Limburg specifiek invulling aan deze ambities via haar economische agenda - Keyport 2020 - . Het Innovatiehuis heeft daarbinnen de specifieke taak om innovatie meer ruimte te geven. De bestaande innovatie in de Keyport-regio ligt vaak binnen de specifieke kennis en kunde van de bedrijven. Door deze bedrijven kennis te laten maken met de nieuwe mogelijkheden en nieuwe ontwikkelingen vanuit bijvoorbeeld het onderwijs, maar ook vanuit andere sectoren, kunnen bedrijven makkelijker doorontwikkelen.
INNOVATIEHUIS FACILITEERT OPLOSSINGEN EN GROEI
Innovatiehuis maakt allereerst de kennis van de onderwijsinstellingen direct toegankelijk voor het bedrijfsleven en is een platform voor die samenwerking. Door daarnaast ook vanuit de praktijk, van andere bedrijven in de regio, nieuwe inzichten en samenwerkingen te faciliteren wil het Innovatiehuis nieuwe ideeën in de regio laten ontstaan. Uiteindelijk moeten deze ideeën dan hier landen, nieuwe productieprocessen laten ontstaan en nieuwe werkgelegenheid en uiteindelijk een hoger Bruto Regionaal Product genereren. Voor de Keyport regio ligt een belangrijke kracht in het leren van elkaar; groeien door samen te werken en over de schotten van eigen sectoren of branches heen te zien om nieuwe mogelijkheden te ontdekken.
Organisatie
Het Innovatiehuis is juridisch ondergebracht bij de stichting Innovatiehuis MKB Keyport 2020. - Het bestuur - van deze stichting kent een onafhankelijk voorzitter en één bestuurslid namens het MKB, het onderwijs resp. de overheid. Zo wordt de tripartite samenwerking in Keyport 2020 ook weerspiegeld in het stichtingsbestuur. De manager van het Innovatiehuis ondersteunt het stichtingsbestuur en verzorgt de dagelijkse aansturing van derden en coördinatie van activiteiten.
Partners
Bij het Innovatiehuis zijn diverse partners aangesloten. Zij ondersteunen in financiële zin en/of in menskracht het Innovatiehuis. De partners vervullen een essentiële rol bij de invulling van taken en activiteiten van het Innovatiehuis. Zij leveren kennis, netwerken en begeleiding. Daarnaast zijn diverse organisaties lid van de Kenniskring. Deze leden worden op meer ad hoc basis ingeschakeld bij het Innovatiehuis. Het Innovatiehuis MKB Keyport is mede mogelijk gemaakt door financiële bijdrages van Keyport 2020, Rabobank, MKB-Limburg en COS-Limburg.
Partners & leden van de kenniskring