Uitnodiging woensdag 9 maart Ontwikkelingen precisielandbouw in de praktijk

Tijdens deze bijeenkomst ligt de nadruk op het informeren van bedrijven binnen de loonwerksector over de huidige stand van de techniek.
Daarnaast wordt deze bijeenkomst benut om uw kennisbehoefte over precisielandbouw te peilen. Wat zijn uw kennis- en innovatievragen? Is er behoefte aan stimulering bij het doen van investering, cursussen, etc.?
Tevens maken we een informatieve rondgang langs diverse machines.
Aansluitend aan de bijeenkomst is er ruimte voor het informele gesprek

Porgramma 9 maart:
•13:30 Ontvangst en opening door Paul Verhoeven, voorzitter Innovatiehuis MKB, en inleiding door gedeputeerde Van der Broeck over de kansen die het subsidieprogramma LLTL 2.0 (Limburgse Land en Tuinbouw Loont) voor de loonwerksector biedt.
•13:45 Ontwikkelingen precisielandbouw in de praktijk door Jacob van den Borne akkerbouwer in Reusel.
•14:30 Pauze.
•14:45 Rondgang langs diverse machines en presentaties in de loods (o.a. John Deere, Probotiq, gewassensoren, bodemscan/bodembemonstering Agritip 2.
•16:00 Welke kennisvragen leven er onder u over precisielandbouw? Interactief gesprek onder leiding van Paul Verhoeven en Maurice Steinbusch van CUMELA. Inventariseren speerpunten
•16:45 Borrel en afsluiting.

In het kort:
• Thema: Ontwikkelingen precisielandbouw
• Tijdstip: 13:30 – 17:30 uur
• Datum: Woensdag 9 maart 2016
• Locatie: Wageningen UR
Locatie Praktijkonderzoek voor Plant en Omgeving
Vredeweg 1c
5816 AJ Vredepeel
• Organisatie: – Innovatiehuis MKB Keyport 2020
– GreenBrains
– CUMELA Nederland
– Agriconnection
– Wageningen UR
• Doelgroep:  Agrarische ondernemers in de landbouw / loonwerkers
• Deelname kosten: Deelname is gratis

Aanmelden in informatie
ilse.sonderkamp@innovatiehuismkb.nl .

0 Comments

Leave a reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *