Zichtbaar maken van uw innovatiekansen, spar met ons en spiegel uw innovatieplannen!
Hoe kunt U met uw bedrijf het beste inspelen op een snel veranderende omgeving en wereld?
Een wereld waarin de inzet van nieuwe technologieën, nieuwe producten, andere marktstrategieën, nieuwe businessmodellen en/of complementaire samenwerkingsverbanden tot nieuwe kansen kunnen leiden, ook voor Uw bedrijf.
Het zien en ook benutten van deze kansen leidt tot extra toegevoegde waarde voor uw huidige klanten, maar leidt vaak ook tot nieuwe klanten en/of verrassende businessmodellen.
Zou U op een “rustig uurtje” ook wel eens een spiegel voorgehouden willen krijgen? en/of …….voelt U de behoefte om eenvoudigweg eens vrijblijvend te sparren met een onafhankelijke innovatieprofessional?
Het Innovatiehuis MKB Keyport biedt U nu deze mogelijkheid met (een van) onze Matchmakers.
Indien U geïnteresseerd bent neem dan contact op met het Innovatiehuis MKB.